💫Aukce

Prodej a vydělávej

Na serveru hráči mají možnost vydělávat si či nakupovat itemy prostřednictvím aukčního domu. Základním příkazem pro zobrazení aktuální nabídky je /ah

Neprodávajte fake itemy či věci opravené přes /repair

Prostřednictvím aukčního domu lze prodávat dvěma styly a to buď "Kup hned!" - kdy je předem nastavená pevná cena za item či pomocí "aukce" - kde hráči přihazují a item vyhraje nejvyšší nabídka. Jak nastavit jednotlivé druhy nalezneš v menu.

"Kup hned" je vystaveno 7 dní, "Aukce" trvá tři dny a s každým příhozem se o 20 vteřin prodlužuje.

Aukce: Co když chci přihodit a mám málo peněz? Plugin hlídá částku na účtu. Pokud cena příhozu je vyšší než peněženka, neumožní příhoz Aukce: Co se stane když přihodím na aukci ale mezitím utratím peníze a aukce skončí s tím že ja ji měla vyhrat? Plugin automaticky při příhozu odebere "přihozenou" částku. Vrací ji ve chvíli, kdy danou aukci "přehodí" jiný hráč. Kolik itemů mohu dát do nabídky? Základní počet je 10 itemů /hráč. Každá další skupina + 5

Last updated