🌀Aukční menu

Někdy je složité se v některých menu vyznat a proto je zde menší soupis, co vše v menu naleznete

  • TVÉ AUKCE (diamant) - kliknutím na diamant si zobrazíte všechny vaše aktuální nabídky a v této části můžete i danou nabídku zrušit

  • SBĚRNÝ KOŠ (enderchest) - pokud se váš item neprodá, nalezneš ho právě zde a můžete si ho vzít zpět do inventáře

  • FILTRY (nether star) - pro lehčí orientaci ve větším množství nabídek lze si itemy vyfiltrovat. Základní nastavení je vše a nejnovější. Filtry se ovládají pomocí myši: => Levé tlačítko - ovládá kategorie itemů (bloky, brnění, nástroje ...) => Pravé tlačítko - ovládá typ nabídky (s aukcí, bez aukce ...) => Shift+pravý klik - ovládá řazení itemů (nejnovější, podle ceny ...)

  • OBNOVENÍ STRÁNKY (chest) - funguje jako F5 v prohlížeči, obnoví aktuální stránku o nově přidané položky

  • TRANSAKCE (paper) - statistiky různých nákupů. Pokud najedete myší, zobrazí se váš poměr koupených/prodaných itemů. Po kliknutí lze vybrat k zobrazení pouze vaše transakce či celkové transakce.

  • JAK PRODÁVAT (gold ingot) - zkrácená verze jak vložit nabídku do aukčního domu.

  • NÁVOD (book) - zkráceně popsán celý aukční dům

Last updated