Comment on page

Příkazy

ZÁKLADNÍ PŘÍKAZY

Seznam nejzákladnějších příkazů, které v týmu můžete používat.
 • /team join název - vstoupíš do existujícího týmu
 • /team leave název - opustíš současný tým
 • /team join název - vstoupíš do existujícího týmu
 • /team leave název - opustíš současný tým
 • /team create název - vytvoříš vlastní tým
 • /team info název - zobrazí info o týmu
 • /team top - zobrazí nejlepší týmy
 • /team baltop - zobrazí nejbohatší týmy
 • /team home - port na týmový domov

PŘÍKAZY MAJITELE TÝMU

Seznam příkazů, které může používat vedení týmu
 • /team tag *tag* - změní tag týmu v prefixu
 • /team color color - změní barvu týmu (lze použít MC názvy)
 • /team description popis - změní popis týmu
 • /team name - změní název týmu
 • /team rank - zobrazí úroveň týmu
 • /team rankup - zvedne úroveň týmu
 • /team invite hráč - pozveš hráče do týmu
 • /team chat - psaní v týmovém chaty
 • /team disband název - zrušíš vlastní tým
 • /team promote hráč - povýší hráče
 • /team demote hráč - sesadí hráče
 • /team ban hráč - zabanuje hráče z týmu
 • /team unban hráč - odbanuje hráče z týmu
 • /team setowner hráč - nastaví majitele týmu
 • /team kick hráč - vyhodí hráče z týmu
 • /team chest - zobrazí týmovou chest
 • /team echest - zobrazí týmovou echest
 • /team open - nastaví, zda je vstup do týmu volný nebo jen na pozvánku
 • /team withdraw částka - vybere částku z týmové banky
 • /team deposit částka - uloží částku do týmové banky

WARPY A HOME

Majitelé týmu mohou nastavovat dle úrovně určitý počet týmových warpů a homů
 • /team warps - zobrazí seznam týmových warpů
 • /team warp jméno - portne na týmový warp
 • /team setwarp název heslo - nastaví týmový warp a heslo
 • /team delwarp název heslo - zruší týmový warp
 • /team home - portne na týmový domov
 • /team sethome - nastaví týmový domov
 • /team delhome - zruší týmový domov

SPOJENCI

 • /team allychat zpráva - pošle zprávu do spojeneckého chatu
 • /team ally názevtýmu - pošle pozvánku ke spojenectví
 • /team neutral názevtýmu - zruší spojenectví