Příkazy

ZÁKLADNÍ PŘÍKAZY

Seznam nejzákladnějších příkazů, které v týmu můžete používat.

 • /team join název - vstoupíš do existujícího týmu

 • /team leave název - opustíš současný tým

 • /team join název - vstoupíš do existujícího týmu

 • /team leave název - opustíš současný tým

 • /team create název - vytvoříš vlastní tým

 • /team info název - zobrazí info o týmu

 • /team top - zobrazí nejlepší týmy

 • /team baltop - zobrazí nejbohatší týmy

 • /team home - port na týmový domov

PŘÍKAZY MAJITELE TÝMU

Seznam příkazů, které může používat vedení týmu

 • /team tag *tag* - změní tag týmu v prefixu

 • /team color color - změní barvu týmu (lze použít MC názvy)

 • /team description popis - změní popis týmu

 • /team name - změní název týmu

 • /team rank - zobrazí úroveň týmu

 • /team rankup - zvedne úroveň týmu

 • /team invite hráč - pozveš hráče do týmu

 • /team chat - psaní v týmovém chaty

 • /team disband název - zrušíš vlastní tým

 • /team promote hráč - povýší hráče

 • /team demote hráč - sesadí hráče

 • /team ban hráč - zabanuje hráče z týmu

 • /team unban hráč - odbanuje hráče z týmu

 • /team setowner hráč - nastaví majitele týmu

 • /team kick hráč - vyhodí hráče z týmu

 • /team chest - zobrazí týmovou chest

 • /team echest - zobrazí týmovou echest

 • /team open - nastaví, zda je vstup do týmu volný nebo jen na pozvánku

 • /team withdraw částka - vybere částku z týmové banky

 • /team deposit částka - uloží částku do týmové banky

WARPY A HOME

Majitelé týmu mohou nastavovat dle úrovně určitý počet týmových warpů a homů

 • /team warps - zobrazí seznam týmových warpů

 • /team warp jméno - portne na týmový warp

 • /team setwarp název heslo - nastaví týmový warp a heslo

 • /team delwarp název heslo - zruší týmový warp

 • /team home - portne na týmový domov

 • /team sethome - nastaví týmový domov

 • /team delhome - zruší týmový domov

SPOJENCI

 • /team allychat zpráva - pošle zprávu do spojeneckého chatu

 • /team ally názevtýmu - pošle pozvánku ke spojenectví

 • /team neutral názevtýmu - zruší spojenectví

Last updated