Comment on page
🏡

Residence

Residence představuje nejlepší ochranu vašeho pozemku
residence hráče Padvender

📌 DŮLEŽITÉ PŘÍKAZY K RESIDENCÍM

 • /res padd jménohráče - přidá kamaráda do residence
 • /res pdel jménohráče - odstraní kamaráda z residence
 • /res pset hráč vlajka true nebo false - nastaví/zruší konkrétní povolení pro hráče
 • /res tpset - nastaví teleport do residence na místě, kde stojíš
 • /res info - vypíše všechny informace o konkrétní residenci
 • /res list - vypíše seznam tvých residencí
 • /res give názevresidence jménohráče - předá residenci jinému hráči
 • /res tp názevresky - teleportne tě blízko dané residence
 • /res set day true/false - nastavuje den v residenci
 • /res set move true/false - povolí nebo zakáže pohyb cizím v residenci (neznamená, že mohou ničit, jen se pohybovat)
 • /res set otevře menu s vlajkami, které si můžete nastavit - nastavujete kliknutím na název vlajky
 • /res remove názevresidence - zahájí smazání residence, nutné potvrdit přes /res confirm
Residence nelze vytvořit na těžbě, v endu a netheru z důvodu častých resetů

📌 VELIKOSTI RESIDENCÍ?

Residence nejsou placené a vytvoření je zdarma. Hráči mají rozřazené počty velikosti následovně:
Hráč 3 x 150 x 150 Baron 4 x 160 x 160 Lord 4 x 180 x 180 King 4 x 200 x 200 Rank 4 x 220 x 220 AT 6 x 250 x 250

📌 ZVĚTŠENÍ A ZMENŠENÍ RESIDENCE

V případě, že jste dělali resku složitější cestou a není v maximálních rozměrech, nemusíte ji rušit a zakládat znovu.
🔖 Lze ji snadno příkazem zvětšit.
 • Stoupněte si v resce a koukejte směrem, kterým chcete rozšířit
 • Napište /res expand početblokůokolik
 • např. tedy koukám na sever, napíši /res expand 10 a o tolik se residence tím směrem rozšíří
🔖 Naopak lze residenci i na některé straně zmenšit.
 • Stoupněte si v resce a koukejte směrem, kterým chcete zmenšit
 • Napište /res contract početblokůokolik
 • např. tedy koukám na sever, napíši /res contract 10 a o tolik se residence tím směrem zmenší