Comment on page

Jobs

Nejrychlejší cesta k výdělku
těžce pracující dělníci
Jobsy (práce) je vhodné si vybírat podle stylu, který se chystáte hrát. Například, pokud rádi stavíte, ale neradi lovíte, práce Builder bude pro vás lepší než Hunter.
Každý hráč se může na začátku připojit hned do 3 jobsů!
Základní příkazy k jobsům
  • /jobs browse - zobrazí seznam dostupných jobsů, včetně informací o práci a kolik pracovníků tuto práci vykonává
  • /jobs join názevjobsu - pokud nefunguje vstup do práce přes /jobs browse, lze snadno se připojit do práce přes tento příkaz
  • /jobs leave názevjobsu - pokud vás jobs již nebaví, stačí přes příkaz z něho odejít
  • /jobs leaveall - opustíte všechny jobsy naráz
  • /jobs info názevjobsu - zajímá vás, co se v dané práci děje a kolik za co dostáváte? Zjistíte přes tento příkaz
  • /jobs shop - menší obchod, kde si zakoupíte o něco lepší nástroje ke svým jobsům
  • /jobs gtop - zobrazí globální statistiky všech hráčů
  • /jobs top názevjobsu - zobrazí statistiku nejlepších v daném jobsu

💵 PŘEHLED AKTUÁLNÍCH JOBSŮ

Název
Max. level
Vydělává prostřednictvím
Explorer
200
chůzi a objevování po mapě
Digger
200
kopáním materiálu určený pro lopatu
Enchanter
200
enchantováním v enchant tablu
Hunter
200
zabíjením různých entit (hráči, mobové)
Miner
200
kopáním materiálu určený pro krumpáč
Weaponsmith
200
opravování a vyrábění itemů v anvil apod.
Brewer
200
vařením lektvarů v brewing standu
Builder
200
pokládání různých stavebních bloků
Farmer
200
pěstováním, sázením a sklízením plodin
Crafter
200
vyráběním itemů v crafttablu
Woodcutter
200
kopáním materiálu určený pro sekeru
Fisherman
200
rybařením na všech vodních plochách
Cooker
150
vaření a jezení jedlých itemů
Vykonávání činností ve vybraném jobsu vede ke zvyšování úrovně a tím pádem ke zvyšování příchozích odměn

💵 JOBS QUESTY

Každý den na vás, mimo financí z plnění výše uvedených činností, čeká v jobsech i quest čili úkol ke splnění. Pro zobrazení aktuálních úkolů napište /jobs quest Pokud myší najedete na název úkolu, zobrazí se vám, co máte udělat a za kolik peněz.
Ne každý job má nastavené questy :(

💵 JOBS BOOSTY

Jobs boosty se spouští pravidelně podle předem daného programu. Během této půlhodiny (o víkendu hodiny) mají hráči možnost získat 2x více XP z vykonávání činnosti a o víkendu se k tomu přidává 2x peníze
Název jobsu
2x více XP (prac. dny)
2x více XP a peněz (víkend)
Weaponsmith
9:00 - 9:30
10:00 - 11:00, 16:00 - 17:00, 19:00 - 20:00
Brewer
10:00 - 10:30
10:00 - 11:00, 16:00 - 17:00, 19:00 - 20:00
Enchanter
11:00 - 11:30
10:00 - 11:00, 16:00 - 17:00, 19:00 - 20:00
Explorer
12:00 - 12:30
10:00 - 11:00, 16:00 - 17:00, 19:00 - 20:00
Farmer
13:00 - 13:30
10:00 - 11:00, 16:00 - 17:00, 19:00 - 20:00
Fisherman
14:00 - 14:30
10:00 - 11:00, 16:00 - 17:00, 19:00 - 20:00
Woodcutter
15:00 - 15:30
10:00 - 11:00, 16:00 - 17:00, 19:00 - 20:00
Hunter
16:00 - 16:30
10:00 - 11:00, 16:00 - 17:00, 19:00 - 20:00
Builder
17:00 - 17:30
10:00 - 11:00, 16:00 - 17:00, 19:00 - 20:00
Crafter
18:00 - 18:30
10:00 - 11:00, 16:00 - 17:00, 19:00 - 20:00
Digger
19:00 - 19:30
10:00 - 11:00, 16:00 - 17:00, 19:00 - 20:00
Miner
20:00 - 20:30
10:00 - 11:00, 16:00 - 17:00, 19:00 - 20:00
Cooker
x
10:00 - 11:00, 16:00 - 17:00, 19:00 - 20:00