⛏️Jobs

Nejrychlejší cesta k výdělku

Jobsy (práce) je vhodné si vybírat podle stylu, který se chystáte hrát. Například, pokud rádi stavíte, ale neradi lovíte, práce Builder bude pro vás lepší než Hunter.

Každý hráč se může na začátku připojit hned do 3 jobsů!

Základní příkazy k jobsům

  • /jobs browse - zobrazí seznam dostupných jobsů, včetně informací o práci a kolik pracovníků tuto práci vykonává

  • /jobs join názevjobsu - pokud nefunguje vstup do práce přes /jobs browse, lze snadno se připojit do práce přes tento příkaz

  • /jobs leave názevjobsu - pokud vás jobs již nebaví, stačí přes příkaz z něho odejít

  • /jobs leaveall - opustíte všechny jobsy naráz

  • /jobs info názevjobsu - zajímá vás, co se v dané práci děje a kolik za co dostáváte? Zjistíte přes tento příkaz

  • /jobs shop - menší obchod, kde si zakoupíte o něco lepší nástroje ke svým jobsům

  • /jobs gtop - zobrazí globální statistiky všech hráčů

  • /jobs top názevjobsu - zobrazí statistiku nejlepších v daném jobsu

💵 PŘEHLED AKTUÁLNÍCH JOBSŮ

NázevMax. levelVydělává prostřednictvím

Explorer

200

chůzi a objevování po mapě

Digger

200

kopáním materiálu určený pro lopatu

Enchanter

200

enchantováním v enchant tablu

Hunter

200

zabíjením různých entit (hráči, mobové)

Miner

200

kopáním materiálu určený pro krumpáč

Weaponsmith

200

opravování a vyrábění itemů v anvil apod.

Brewer

200

vařením lektvarů v brewing standu

Builder

200

pokládání různých stavebních bloků

Farmer

200

pěstováním, sázením a sklízením plodin

Crafter

200

vyráběním itemů v crafttablu

Woodcutter

200

kopáním materiálu určený pro sekeru

Fisherman

200

rybařením na všech vodních plochách

Cooker

150

vaření a jezení jedlých itemů

Vykonávání činností ve vybraném jobsu vede ke zvyšování úrovně a tím pádem ke zvyšování příchozích odměn

💵 JOBS QUESTY

Každý den na vás, mimo financí z plnění výše uvedených činností, čeká v jobsech i quest čili úkol ke splnění. Pro zobrazení aktuálních úkolů napište /jobs quest Pokud myší najedete na název úkolu, zobrazí se vám, co máte udělat a za kolik peněz.

Ne každý job má nastavené questy :(

💵 JOBS BOOSTY

Jobs boosty se spouští pravidelně podle předem daného programu. Během této půlhodiny (o víkendu hodiny) mají hráči možnost získat 2x více XP z vykonávání činnosti a o víkendu se k tomu přidává 2x peníze

Název jobsu2x více XP (prac. dny)2x více XP a peněz (víkend)

Weaponsmith

9:00 - 9:30

10:00 - 11:00, 16:00 - 17:00, 19:00 - 20:00

Brewer

10:00 - 10:30

10:00 - 11:00, 16:00 - 17:00, 19:00 - 20:00

Enchanter

11:00 - 11:30

10:00 - 11:00, 16:00 - 17:00, 19:00 - 20:00

Explorer

12:00 - 12:30

10:00 - 11:00, 16:00 - 17:00, 19:00 - 20:00

Farmer

13:00 - 13:30

10:00 - 11:00, 16:00 - 17:00, 19:00 - 20:00

Fisherman

14:00 - 14:30

10:00 - 11:00, 16:00 - 17:00, 19:00 - 20:00

Woodcutter

15:00 - 15:30

10:00 - 11:00, 16:00 - 17:00, 19:00 - 20:00

Hunter

16:00 - 16:30

10:00 - 11:00, 16:00 - 17:00, 19:00 - 20:00

Builder

17:00 - 17:30

10:00 - 11:00, 16:00 - 17:00, 19:00 - 20:00

Crafter

18:00 - 18:30

10:00 - 11:00, 16:00 - 17:00, 19:00 - 20:00

Digger

19:00 - 19:30

10:00 - 11:00, 16:00 - 17:00, 19:00 - 20:00

Miner

20:00 - 20:30

10:00 - 11:00, 16:00 - 17:00, 19:00 - 20:00

Cooker

x

10:00 - 11:00, 16:00 - 17:00, 19:00 - 20:00

Last updated