◼️Nexus

  • Jedna z možností, jak si od hraní odpočinout a něco málo vydělat.

  • Tyto mineblocky se nachází na /warp nexus (survival) či v bezpečné zóně (boxfight).

  • Bloky fungují na základě počtu vykopaných bloků z celkového „životu“ bloku.

  • V každé kategorii je několik odměn, které se rozdávají s určitou šancí náhodně, až po vytěžení celého bloku

SURVIVAL

Železný blok

Životů: 1000 Cooldown: 5 minut 1-50 peníze v částce: 1000 nebo 500 51-100 peníze v částce: 2500 nebo golden enchant apple 101-500 peníze v částce: 3000 nebo 5x diamant 501-1000 peníze v částce: 6000 nebo 10x diamant

🟡Zlatý blok

Životů: 2000 Cooldown: 10 minut 1-50 peníze v částce: 1000 nebo 2000 51-100 peníze v částce: 3000 nebo 4000 101-500 peníze v částce: 4000 nebo 4500 501-1000 peníze v částce: 5000 nebo 5500 1001-1500 peníze v částce: 6000 nebo 7000 1501-2000 peníze v částce: 8000, 9000 nebo 10000

🔵 Diamantový blok

Životů: 5000 Cooldown: 15 minut 1-50 peníze v částce: 2000 nebo 3000 51-100 peníze v částce: 3000 nebo 5x enchant apple 101-500 peníze v částce: 6000 nebo 10x diamant 501-1000 peníze v částce: 7000 nebo 10x enchant apple 1001-1500 peníze v částce: 8000 nebo 5x head klíč 1501-2000 peníze v částce: 10000 nebo 1x netherite ingot 2001-3000 peníze v částce: 15000 , 5x basic klíč nebo 2x netherite ingot 3001-4000 peníze v částce: 17000, 5x head klíč nebo 3x netherite ingot 4001-5000 peníze v částce: 20000, elytra, 1x legendary klíč nebo 4x netherite ingot

⚫ Netherite blok

Životů: 5000 Cooldown: cca 45 minut 1-4 peníze v částce: 500 nebo 100 5-10 peníze v částce: 2000 nebo 10x golden apple 11-50 peníze v částce: 3000 nebo 7x diamant 51-100 peníze v částce: 5000, nižší šance: 3x netherite ingot, 5x head klíč 101-150 peníze v částce: 7000, 3x netherite ingot nebo 5x basic klíč 151-200 peníze v částce: 10000, elytra nebo netherite ingot 201-300 peníze v částce: 50000, enchant trident nebo 2x netherite ingot 301-400 peníze v částce: 60000, 2x head klíč nebo 2x netherite ingot 401-500 peníze v částce: 70000, 10x head klíč nebo 3x netherite ingot 501-1000 peníze v částce: 80000, 10x head klíč, 5x netherite ingot, 1x enchant elytra nebo 1x legendary klíč 1001-2000 spawner, 10x head klíč, 7x basic klíč, 9x netherite ingot, 1x legendary klíč nebo enchant elytra 2001-3000 peníze v částce: 100000, 15x head klíč, 20x basic klíč, 1x enchant trident nebo zvýšená šance na 1x legendary klíč 3001-4000 peníze v částce: 150000 nebo 100000, 10x head klíč, 10x basic klíč, 9x netherite ingot nebo zvýšená šance na 3x legendary klíč 4001-5001 5x legendary klíč

BOXFIGHT

Železný blok

Životů: 1000 Cooldown: 10 minut 1-499 1x nexus klíč 501-1000 1x nexus klíč

🟡Zlatý blok

Životů: 2500 Cooldown: 20 minut 1-999 1x nexus klíč 1000-1499 2x nexus klíč 1500-2500 3x nexus klíč

🔵 Diamantový blok

Životů: 5000 Cooldown: 30 minut 1-999 1x nexus klíč 1000-1499 2x nexus klíč 1500-2499 3x nexus klíč 2500-3499 4x nexus klíč 3500-5000 5x nexus klíč

⚫ Netherite blok

Životů: 2 Cooldown: 3600 minut 1-2 10x nexus klíč

Last updated